Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Świt"

Nadleśnictwo Tuchola zarządza Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny "Świt".

Obwód przekazano w zarząd Lasów Państwowych w 1972r. Łowisko położone jest w największym zwartym kompleksie leśnym Polski – Borach Tucholskich. Obwód położony jest w województwie kujawsko pomorskim, na terenie powiatu tucholskiego, w pobliżu miasta Tuchola.

Powierzchnia ogólna obwodu wynosi 4 298 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych 2620 ha. Powierzchnia obwodu po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13 października 1995 r. prawo łowieckie, wynosi 3059 ha.

Położenie w jednym z cenniejszych i piękniejszych obszarów leśnych Polski decyduje o wyjątkowych walorach przyrodniczych łowiska, które cechuje urozmaicona rzeźba terenu, duża różnorodność siedlisk, urokliwy odcinek rzeki Brdy, leśne strumienie i źródliska. Gatunkiem panującym jest sosna, jednak dolinom rzecznym towarzyszą siedliska lasowe i bagienne z dużą różnorodnością gatunkową. Na terenie obwodu występuje jedno duże jezioro „Szpitalne". Ogólnie teren obwodu należy do terenów o bogatej sieci hydrologicznej.
 
Walory przyrodnicze terenu wpływają na bogactwo występującej zwierzyny. Zwierzynę łowną grubą reprezentują: jelenie, daniele, sarny i dziki. Zwierzynę drobną : lisy, jenoty, borsuki, kuny, tchórze, zające, kuropatwy, słonki, dzikie kaczki, dzikie gęsi, gołębie grzywacze.  Największe znaczenie dla gospodarki łowieckiej ma jeleń, daniel, sarna, dzik. Obwód jest bardzo dobrze przygotowany dla myśliwych.
W łowisku znajduje się kwatera myśliwska malowniczo położona nad rzeką Brdą. Obiekt posiada  9 miejsc noclegowych w pokojach 1 i 2 osobowych, kuchnię, pokój dzienny z TV oraz salę kominkową. Przy obiekcie znajduje się miejsce na ognisko. Kwatera zapewnia całodzienne wyżywienie.
 
W Ośrodku Hodowli Zwierzyny „ŚWIT" oprócz polowania realizowane są cele związane w szczególności z:
·  prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa;
·  prowadzeniem badań naukowych ;
·  prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.
 
Nadleśnictwo Tuchola na terenie obwodu zagospodarowuje 8.7 ha łąk, 7.2 ha poletek łowieckich w tym poletka drzewiasto- krzewiaste. Łączna powierzchnia łąk na terenie obwodu sięga ok. 70 ha.  W Ośrodku Hodowli Zwierzyny „Świt" napisano szereg prac dyplomowych przez uczniów Technikum Leśnego w Tucholi.  Efektem współpracy z Międzynarodowym Instytutem Ekologii i Instytutem Parazytologii PAN są prace naukowe  związane ze zwierzyną leśną bytującą na terenie wyłączonego obwodu. Na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Świt" corocznie organizowane są polowania zbiorowe dla pracowników nadleśnictwa kultywujące zasady etyki i tradycji łowieckiej oraz szkoleniowe polowania zbiorowe dla uczniów Technikum Leśnego w Tucholi.
Okolice stanowią bardzo atrakcyjny teren dla każdej formy rekreacji. Liczne szlaki (piesze, rowerowe, konne, wodne) umożliwiają poznanie najciekawszych zakątków i osobliwości regionu.