Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie"

Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie" jest jednym z pierwszych LKP powstałych w Polsce

Nadleśnictwo Tuchola jest jednym z nadleśnictw współtworzących Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie". Formalne powołanie LKP "Bory Tucholskie" nastąpiło w zarządzeniu nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 roku. Utworzenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP) jest wyrazem nowego podejścia do zasad gospodarowania zasobami leśnymi. Podkreśla konieczność zachowania przyrodniczych wartości lasów przy jednoczesnym ich gospodarczym użytkowaniu. Ideą podstawową LKP jest odgrywanie wiodącej roli w zakresie proekologicznej gospodarki leśnej, aktywnych form ochrony przyrody, badań naukowych i edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. Jednym z celów LKP jest promocja proekologicznej gospodarki leśnej, którą z powodzeniem prowadzimy na przygotowanych do tego celu obiektach.

Obszar LKP „Bory Tucholskie" charakteryzuje się naturalnymi (lub zbliżonymi do naturalnych) układami przyrodniczymi o wyjątkowych walorach. Do najciekawszych należą liczne malownicze jeziora wytopiskowe, urozmaicona rzeźba terenu, urokliwy odcinek Brdy, liczne strumienie i źródliska oraz duże bogactwo flory i fauny.