Wydawca treści Wydawca treści

hodowla lasu

Hodowla lasu jest jednym z najważniejszych działów gospodarki leśnej.

Obecnie gospodarujący leśnicy zmierzają do odtworzenia naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej, przy zachowaniu całej zmienności przyrody. Proekologiczny model leśnictwa realizowany jest poprzez: urozmaicenie składu gatunkowego lasu w dostosowaniu do lokalnych warunków siedliskowych, popieranie bioróżnorodności ekosystemów leśnych, zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych walorów lasu, popieranie odnowień naturalnych w drzewostanach rodzimego pochodzenia, popieranie biologicznych metod ochrony lasu.

Dbamy o to, by lasy mogły spełniać wszystkie swoje funkcje, a więc ochronne, socjalne i ekonomiczne.

W leśnictwie Żółwiniec Szkółka, przy trasie Tuchola - Bydgoszcz Nadleśnictwo Tuchola posiada własną szkółkę leśną, w której hodowane są sadzonki drzew i krzewów. Materiał sadzeniowy ze szkółki pokrywa corocznie zapotrzebowanie Nadleśnictwa. Nadwyżki sadzonek drzew i krzewów chętnie kupują sąsiednie nadleśnictwa, a także odbiorcy indywidualni.

Z wyhodowanych na szkółce drzewek po wielu latach pielęgnacji i ochrony wyrastają piękne dorodne drzewostany, a uzyskiwany z nich surowiec drzewny sosnowy cechuje się bardzo dobrą jakością techniczną stąd jest bardzo ceniony przez odbiorców w całej Polsce.