Zasoby leśne

Nadleśnictwo Tuchola składa się z dwóch obrębów leśnych: obrębu Świt i obrębu Zalesie oraz jedenastu leśnictw o powierzchni ponad 15 tys. ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jednym z najważniejszych działów gospodarki leśnej.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest jednym z działów gospodarki leśnej mającym na celu utrzymanie lasu w dobrej kondycji i trwałości.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) to zespół czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną łowną.

Certyfikaty

CERTYFIKAT

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.