Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) to zespół czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną łowną.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Tuchola prowadzona jest w obwodach łowieckich dzierżawionych oraz w jednym Ośrodku Hodowli Zwierzyny "Świt" prowadzonym przez nadleśnictwo.

Zapoznaj się z ofertą łowiecką nadleśnictwa