Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Wschodnią część Nadleśnictwa Tuchola obejmuje Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 1936,41 ha. Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi ekologiczny pomost pomiędzy Tucholskim i Wdeckim Parkiem Krajobrazowym.