Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest jednym z działów gospodarki leśnej mającym na celu utrzymanie lasu w dobrej kondycji i trwałości.

Lasy Nadleśnictwa Tuchola narażone są na oddziaływanie wielu ujemnych czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych. Zwarty kompleks borów sosnowych o monolitycznej strukturze większości lasów sprzyja słabej odporności biologicznej na czynniki chorobotwórcze, gradacje szkodliwych owadów, grzybów czy pożary. Stąd priorytetem w gospodarowaniu jest dążenie do poprawy stabilności i odporności ekosystemów leśnych na wyżej wymienione zagrożenia.