Wydawca treści Wydawca treści

Uzytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Liczne śródleśne bagienka, oczka wodne czy torfowiska uznano za użytki ekologiczne. Mają one bezcenne znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych, równowagi w środowisku przyrodniczym oraz naturalnego bogactwa przyrody. Na terenie Nadleśnictwa Tuchola występują 123 użytki ekologiczne o powierzchni 225,35 ha. To prawdziwe klejnoty tych lasów, często nietknięte ludzką ręką zachowały charakter sprzed wieków. Można tu spotkać gatunki roślin dla których zabrakło miejsca w świecie zmienionym przez człowieka. Jak często bywa, to co piękne jest kruche, delikatne i łatwo można to zniszczyć, dlatego od kultury każdego, kto w te miejsca trafi zależy jak długo będą mogły jeszcze istnieć.