Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Tuchola składa się z dwóch obrębów leśnych: obrębu Świt i obrębu Zalesie oraz jedenastu leśnictw o powierzchni ponad 15 tys. ha.

Obszar Nadleśnictwa Tuchola cechuje się bardzo wysoką lesistością. Przeciętna lesistość terenu Nadleśnictwa wynosi 45 %, co znacznie przewyższa lesistość Polski (29,3 %). Dominują bory sosnowe ale występują też lasy liściaste: buczyny, olsy, łęgi, grądy – nawet w czystej, naturalnej postaci. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, która zajmuje niemal 96% powierzchni Nadleśnictwa. Wśród pozostałych największy udział mają: brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, olsza czarna, modrzew europejski i świerk pospolity, ale zdarzają się również takie perełki jak jodła pospolita, jarząb brekinia czy cis pospolity.

Wg stanu na 01.01.2008r.:

Średnia zasobność na 1 ha wynosi 271 m3.

Średni wiek drzewostanów: 70 lat.