Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Tuchola

Nadleśnictwo Tuchola jako jednostka administracyjna Lasów Państwowych zostało utworzone 1 stycznia 1973 r. z poprzednio istniejących nadleśnictw: Świt, Woziwoda i Zalesie.

Historia lasów Nadleśnictwa Tuchola ściśle wiąże się z historią całych Borów Tucholskich. Nadleśnictwo Tuchola jako jednostka administracyjna Lasów Państwowych zostało utworzone 1 stycznia 1973 r. z poprzednio istniejących nadleśnictw: Świt, Woziwoda i Zalesie, które do dnia 31 grudnia 1992 r. stanowiły obręby leśne. Dnia 1 stycznia 1993 r. z powierzchni Nadleśnictwa Tuchola odłączono obręb Woziwoda, który wszedł w skład nowo utworzonego Nadleśnictwa Woziwoda.1 stycznia 1995 r. zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Tuchola weszło w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie.

Liczne wojny toczone w Puszczy Tucholskiej, a także zachłanna gospodarka ludzka, spowodowały w znacznym stopniu zmianę składu gatunkowego zbiorowisk leśnych. Dążenie do maksymalizacji produkcji drewna i nieodpowiednia gospodarka wodna doprowadziły do powstania wielkich obszarów monokultur sosnowych i uszczuplenia naturalnego bogactwa lasów - ich różnorodności biologicznej. Jednak pomimo tych przeciwności zachowały się tu prawie wszystkie zbiorowiska występujące na Niżu Środkowoeuropejskim.