Położenie

Nadleśnictwo Tuchola jest jednym z 27 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Historia

Nadleśnictwo Tuchola jako jednostka administracyjna Lasów Państwowych zostało utworzone 1 stycznia 1973 r. z poprzednio istniejących nadleśnictw: Świt, Woziwoda i Zalesie.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Projekty i fundusze w Nadleśnictwie Tuchola

Nadleśnictwo dydaktyczne

Nadleśnictwo Tuchola jest nadleśnictwem dydaktycznym